юли 19, 2024

Πpoвepeтe бъpзo c ĸoлĸo ще ви e yвeличeнa пeнcиятa от 1 юли

done

Πpoвepeтe бъpзo c ĸoлĸo ви e yвeличeнa пeнcиятa

Изплащането на осъвременените пенсии през юли 2024 г. чрез пощенските станции ще се извърши от 8 юли (понеделник) до 22 юли (понеделник) включително. Преводите на сумите за юлските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 8 юли 2024 г., съобщи Националният осигурителен институт. Увеличението ще струва 1,11 млрд. лв. до края на годината.

Увеличението на пенсиите от 1 юли 2024 г. засяга над 2 милиона пенсионери след прилагането на съвкупността от предвидени мерки – осъвременяване на трудовите пенсии с 11 на сто, повишаване на процента на добавката от пенсията на починал съпруг/а, повишаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, определяне на нов по-висок размер на социалната пенсия за старост, повишаване на обвързаните с тях минимални размери на другите видове пенсии и добавки.

Предвиденото осъвременяване от 1 юли 2024 г. ще обхване всички пенсионери с трудови пенсии, отпуснати до края на 2023 г. На пенсионерите, чиито пенсии се изплащат във фиксирания максимален размер от 3400 лв., няма да се изплаща увеличеният действителен размер, тъй като и преди осъвременяването пенсиите им надхвърлят законово установения максимален размер.

Няма да получат увеличение и тези пенсионери, чиито пенсии са отпуснати с начална дата през 2024 г. – те подлежат на осъвременяване от 1 юли догодина.

От 1 юли 2024 г. новият минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст става 580,57 лв. Увеличението е с 11 на сто спрямо размера ѝ до тази дата, който е 523,04 лв. Минималният размер на другите видове пенсии, свързани с трудова дейност (инвалидни, наследствени), се определя като процент от посочения минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Допълнително увеличение от 1 юли 2024 г. ще получат тези пенсионери, които под формата на добавка към личната си пенсия получават част от пенсията на починалия си съпруг/съпруга. Това са 675 000 души, които получават т.нар. „вдовишка добавка“. Пенсията на починалия, на чиято база се определя добавката, се осъвременява с 11 на сто, но също така се повишава от 26,5 на 30 на сто частта от пенсията, която ще получава преживелият съпруг. От 2011 г. насам това е първото увеличение на процента, който се изплаща от пълния размер на пенсията на починалия съпруг.

На увеличение от 1 юли 2024 г. подлежи и размерът на социалната пенсия за старост – от 276,64 лв. на 307,07 лв. Това увеличение се отразява на редица други пенсии и добавки, чиито размери се определят като процент от социалната пенсия за старост – военноинвалидните и гражданскоинвалидните пенсии, персоналните пенсии, добавката за чужда помощ и др. Така хората, получаващи тези добавки, също ще получат две увеличения от 1 юли – веднъж по линия на пенсията и втори път – по линия на добавката.

След 1 юли 2024 г. броят на пенсионерите с месечен размер от пенсии и добавки под линията на бедност от 526 лв. намалява от 524 700 на 324 800 души.

Пенсионерите ще получат средно по 90 лв. допълнително към пенсиите си от 1 юли 2024 г. Причината за това е предстоящото увеличение на пенсиите с 11 на сто, което е заложено в бюджета за настоящата година.

Броят на пенсионерите в страната е 2 042 390 души, или с 13 699 (+0,7%) повече в сравнение с миналата година по това време, показват последните данни на НОИ. Средният месечен размер на сумата, която получава един пенсионер, сега е 829,72 лв.

 

В тази сума влиза не само основната пенсия, а и всички добавки към нея. От 1 юли предстои ново увеличение с 11% както на минималната пенсия, така и на всички останали получавани в страната пенсии, включително и на добавките към тях, пише „Труд“.

Това означава, че средната сума, която взима един пенсионер на месец, ще нарасне с около 90 лв. и ще достигне 920 лв. Конкретното увеличение за всеки човек ще зависи от получаваната в момента пенсия и ще бъде в много широки граници – от 27 лв. до 336 лв.

Но не всички пенсионери ще получат увеличение с 11 на сто от 1 юли. Причината за това е съществуващия таван на пенсиите от 3400 лв., който остава без промяна поне до края на годината. А в плановете на последното редовно правителство беше този таван на пенсиите да остане в сила поне през следващите две години.

Към края на месец март 5190 души получават пенсии в размер от 3000 лв. до 3400 лв. При предстоящото увеличение от 1 юли пенсиите на голяма част от тези хора ще надминат прага от 3400 лв. и те няма да взимат реалната си пенсия, а ще получават тавана от 3400 лв. За тях увеличението ще бъде по-малко от 11 на сто.

Средният размер на получаваните от пенсионерите пари е по-голям от минималната заплата. В момента минималната заплата е 933 лв. Но след плащане на данъци и осигуровки нетната сума за получаване от хората на минимална заплата е 724 лв., което е по-малко дори от получаваната сега средна сума от един пенсионер, която е близо 830 лв. А от 1 юли парите за пенсионерите ще бъдат увеличени.

Ежегодното индексиране на пенсиите от 1 юли става по “швейцарското правило” – с 50 на сто от ръста на средния осигурителен доход и с 50% от инфлацията за предходната година. В края на миналата година, при съставяне на бюджета за тази година, прогнозата беше, че при прилагане на “швейцарското правило” увеличението на пенсиите трябва да бъде с 11%. И необходимите за това пари бяха предвидени в бюджета.

Но неотдавна се оказа, че ръстът на средния осигурителен доход и на инфлацията са по-малки от първоначалната прогноза и увеличението на пенсиите трябва да бъде с 10 на сто. Но Управителният съвет на НОИ реши да се съобрази с предвиденото в бюджета увеличение и индексирането на пенсиите да бъде с 11 на сто.

(Таблици: „Труд“)

От началото на следващия месец минималната пенсия за стаж и възраст нараства от 523,04 лв. на 580,57 лв., както е записано в закона за бюджета за настоящата година. Това означава, че малко над 400 хил. души, които получават минимална пенсия за стаж и възраст, ще взимат по 57,53 лв. допълнително на месец.

В страната има и над 109 хил. души, които получават минималната пенсия за пенсиониране в условията на непълен осигурителен стаж. Кодексът за социално осигуряване дава възможност на хората, които са навършили 67 години, но нямат необходимия стаж за пенсиониране при пълен стаж и възраст, също да получават пенсия.

Размерът на пенсиите на тези хора по принцип е по-малък, защото те имат по-малък стаж, през който са внасяли осигуровки. Минималната пенсия при пенсиониране в условията на непълен стаж е 85 на сто от минималната пенсия за пълен стаж и възраст. В момента най-малката пенсия при непълен стаж е 444,58 лв., а от 1 юли ще стане 493,48 лв., което прави 48,90 лв. допълнително.

От началото на следващия месец ще бъдат увеличени с 11 на сто и наследствените пенсии, право на които имат непълнолетните деца, преживелият съпруг и родителите на починалия. В момента близо 74 хил. души получават минималната наследствена пенсия, която е в размер на 392,28 лв. От 1 юли те ще взимат по 435,43 лв.

Don`t copy text!