април 15, 2024

БНБ бие аларма за тази банкнота: Ако я имате, внимавайте много

done

БНБ бие аларма за тази банкнота: Ако я имате, внимавайте много

В края на септември парите в обращение са достигнали 28,427 млрд. лв., нараствайки за една година със 7,2%, или с 1,905 млрд. лв.

Парите в обращение от юли до септември са се увеличили с 1,229 млрд. лв., или с 4,5% в сравнение с края на второто тримесечие.

 

Нарастването им през третото тримесечие е с 0,5 процентни пункта по-малко от отчетеното за същия период на миналата година.

За периода юли-септември в Националния център за анализ на БНБ са били задържани общо 340 броя фалшиви български банкноти, циркулирали в паричното обращение.

Спрямо второто тримесечие на 2023 г. те са с 907 броя по-малко, отчита БНБ, пише investor.bg.

Най-голям е делът на тези от 50 лева (81,77%). Относително голям е и делът на неистинските банкноти от 20 лева – 13,53%. С най-малки дялове (по 0,59%) са задържаните неистински банкноти от 5 и 100 лева, съответно с по 2 броя от номинал.

В периода юли-септември подправените монети са общо 95 броя, от които 14 броя от 2 лева, 13 броя от 1 лев и 68 броя от 50 стотинки.