юли 19, 2024

България потъна в скръб! Почивай в мир, професоре!

done

България потъна в скръб! Почивай в мир, професоре!

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 8 март 2024 г. ни напусна обичаният колега и приятел проф. дпн Надежда Витанова, дългогодишен преподавател във Факултета по педагогика на Алма матер. Тя е родена на 20 април 1943 г. в София. Професор е в Софийския университет “Св. Климент Охридски“ – Факултет по педагогика. Доктор на педагогическите науки.

В бакалавърска степен преподава дисциплините „Диагностика на аномалното поведение“, „Психология и диагностика на развитието“, „Психотерапевтични подходи в клиничната социална работа“, „Психология на Аз-образа“ и в магистърска степен: „Възрастова и педагогическа психология“, „Изследване на поведението в норма и абнорма“, „Консултиране в клиничната социална работа“, „Група и групова психотерапия“, „Преодоляване на стреса и постстресови състояния“.

Регистриран психотерапевт и психолог. Юнгиански психотерапевт, музикотерапевт, психодрама групов терапевт. Областите на научните й интереси са диагностика на възпитаността и развитието, клинична психология, клинична социална работа, психотерапевтични подходи в клиничната социална работа, група и групова психотерапия. Има множество научни публикации: Диагностика и формиране на поведенческия потенциал в детско-юношеска възраст. С., 2006.; Психопатологични и психологични проблеми на абнормното поведение (в съавторство). С., 2006; Психодиагностика на детското развитие (в съавторство). С., 2004; Методи за изследване на социалното и когнитивното развитие на детето. С., 2001.

Член е на Българското общество по аналитична психология “К. Г. Юнг“, на Дружеството на психолозите в България и на „Работна група за развитие на студентите и участие на български психотерапевти в Обучителната програма към БОАП“. Обучител и супервизор на Юнгиански психотерапевти.

Квалифициран член на Българска асоциация по музикотерапия. Съръководител на Обучителна програма “Музикотерапевтични подходи в психотерапията“. Обучител и супервизор към Обучителната програма на Българска асоциация по музикотерапия.

Член на Дружество на психолозите в България, на Българско дружество по психодрама и групова терапия и на Съюза на учените в България /Секция Педагогика и Психология/

Един от създателите на научното направление „Клинична социална работа“. Проф. Витанова има огромен принос за развитието на клиничната социална работа, за създаването на магистърската програма „Клинична социална работа“.

Тя е и обичан преподавател, научен ръководител на редица успешно защитили студенти и докторанти.

Колегите и приятелите от Факултета по педагогика, към чийто състав се присъединява през 2000 г., ще я запомнят с усмивката й, излъчването й, енергията й, професионализма и колегиалността й.

Поклон пред светлата й памет!

Don`t copy text!