юли 13, 2024

Важно за шофьорите: Крайният срок изтича до дни, бързо към КАТ

done

Важно за шофьорите: Крайният срок изтича до дни, бързо към КАТ

Срокът за отписване на старите автомобили в КАТ изтича в края на 2023 г. Това предвиждат промени в Закона за движението по пътищата, приети през 2021 г. Идеята на този срок е да се прекрати порочната практика на недобросъвестни купувачи, които не регистрират придобито превозно средство и то продължава да се води като собственост на продавача.

Продавачите на автомобили (в срок до 31 декември 2023 г.) могат да предоставят в „Пътна полиция“ при съответната областна дирекция на МВР копие на документ, който удостоверява извършването на продажбата, пише money.bg.

След предоставянето на този документ, регистрацията на пътното превозно средство ще се прекратява служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система на КАТ по места. В нея освен прекратяването на регистрацията, ще се вписват данните на новия собственик и датата на прехвърляне на собствеността.

Припомняме, че в края на 2017 г. бяха приети промени в Закона за движение по пътищата, според които когато едно МПС е прехвърлено, а новият му собственик не извърши регистрация в звената на Пътна полиция, в двумесечен срок, тази регистрация да бъде прекратявана служебно.

С последната промяна продавачите ще могат да защитят правата си, като в регистрите на моторните превозни средства ще се отразява промяната на собствеността.

Това дава възможност на продавача да предостави в „Пътна полиция“ копие на документа, удостоверяващ прехвърлянето на превозното средство, и така да бъде отписан като собственик, а след това регистрацията на пътното превозно средство се прекратява служебно.

Това на практика означава, че автомобилът ще се спира от движение. На продавача ще се издава удостоверение, съдържащо информация за датата на прехвърлянето на собствеността, както и датата на служебното прекратяване на регистрацията.

Ще се вписват и данни за купувача на превозното средство, номерът и датата на документа за прехвърляне на собственост, а за да може новият собственик да управлява колата, ще трябва да я регистрира отново на свое име.

Don`t copy text!