юли 13, 2024

Важно! Проверете това в трудовите си книжки, защото много хора губят от пенсията си заради него

done

Важно! Проверете това в трудовите си книжки, защото много хора губят от пенсията си заради него

Поради технически нередности в трудовите книжки, много българи губят част от пенсията си.

Заради нещо нелепо не могат да докажат, че са работили. Сега ще ви кажем кои са нещата, които трябва да проверите, за да нямате проблеми.

На първата страница задължително трябва да сте положили своя подпис

Без него, ще ви върнат, ще трябва да излезете, да се подпишете, да теглите нов номер и да правите посещението си наново. На следващата страница трябва да има печат и подпис от работодателя, заедно с датата, на която е издадена трудовата книжка.

Ако те липсват, първият работодател, който е издал тази книжка, трябва да бъде открит, за да попълни липсите.

Следва моментът с вашия трудов стаж. От всяко място, където приключва правоотношение, вашата книжка трябва да бъде приключена и оформена по надлежния ред.

Това включва правоъгълен печат с вписан в него срок на стажа на лицето.

Под това на друго място трябва да се подпишат управител, ръководител и счетоводител на фирмата. Дори един подпис да липсва, стажът не се признава.

Практиката на служителите показва, че такива подписи много често липсват.
Другият момент е за работниците с категория на труда

Доказването на категория на труд се прави с трудовата книжка.

Трябва да е вписано там. Няма ли го, от НОИ отказват да признаят категорията, което води до огромна разлика в пенсията.

Особено големи проблеми има за периодите преди 1997, когато не е имало въведен електронен регистър на НОИ. За годините след това е по-лесно да се правят справки.

Don`t copy text!