юни 16, 2024

Говори НОИ! Нова промяна с пенсиите

done

Говори НОИ! Нова промяна с пенсиите

НОИ обяви, че идва сериозна промяна, свързана с увеличението на пенсиите в следващите години.

Увеличението на пенсиите през следващите две години ще бъде доста по-малко от предвиденото от 1 юли 2024 г., предвижда Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г., одобрена с Решение № 830 на Министерския съвет от 2023 година, пише Pariteni.bg.

В периода 2024-2026 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват от 1 юли всяка година с процент, определен като сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

При заложените в прогнозата ръст на средния осигурителен доход и ниво на средногодишния хармонизиран индекс на потребителските цени, процентите по чл. 100 от КСО са както следва:

 

– 2024 г. – 11 на сто;

– 2025 г. – 8 на сто;

– 2026 г. – 5,4 на сто.

От 1 юли 2024 г. т. нар. „вдовишки добавки“ става 30 на сто от размера на пенсията на починалия съпруг/съпруга.

В бюджетната прогноза е записано, че в периода 2024-2026 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и свързаните с нея минимални размери на пенсиите за трудова дейност се увеличават, считано от 1 юли, също с процента по швейцарското правило. С толкова се увеличават и социалната пенсия за старост и свързаните с нея пенсии и добавки.

Промяна обаче няма да има в тавана на пенсиите и той се запазва на достигнато през 2022 г. ниво от 3 400 лв. В резултат на посочените по-горе допускания през 2024 г. разходите за пенсии по бюджета на ДОО нарастват с 2 440,8 млн. лв. спрямо закона за 2023 г.

Don`t copy text!