юли 19, 2024

Голяма новина: Безплатни винетки за колата дават при тези условия

done

Голяма новина: Безплатни винетки за колата дават при тези условия

Съгласно разпоредбите на Наредба №Н-19 от 02.12.2008 г., право на освобождаване от заплащане на винетна такса имат лицата с 50 и над 50% намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, пише Плевен за Плевен.

Тези групи хора имат право на освобождаване от заплащане на една годишна винетна такса, за един собствен автомобил или такъв на съпруг или съпруга, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 160 к. с. Годишната електронна винетка е с валидност за срок от една година, считано от датата на издаването й.

Лицата, които имат право на безплатна винетка, трябва да подадат заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Към заявление-декларацията се прилага единствено копие от пълномощното в случаите на подаване чрез упълномощено лице. Не се изисква прилагането на копие от застрахователната полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност“, свидетелство за регистрация на моторното превозно средство или експертните решения на ТЕЛК или НЕЛК.

Проверка на декларираните от лицата данни за тези документи се извършва по служебен път.

Дирекциите „Социално подпомагане“ обработват документите в 7-дневен срок. Агенцията за социално подпомагане изпраща всекидневно обработените заявки на Агенция „Пътна инфраструктура“, която издава е-винетката в рамките на следващия работен ден.

За улеснение на гражданите е осигурена възможност за проверка на валидността на издадените електронни винетки след упражняване правото по реда на Наредбата, която проверка се осъществява на сайта на Агенция за социално подпомагане в меню „Проверка за издадена електронна винетка“.

За периода от 01.12.2023 г. до 03.01.2024 г. в Дирекции „Социално подпомагане“ на територията на област Плевен са постъпили общо 1362 заявления-декларации за отпускане на едногодишни електронни винетки, от които 1337 са отпуснати, в процес на обработка са 22 заявления-декларации, а 3 са отказани.

За предходната година, периода от м. Януари до м. Декември 2023 г. на територията на област Плевен постъпилите заявления – декларации за отпускане на едногодишна електронна винетка са били 10 558, от които отказани са 47.

Don`t copy text!