юни 12, 2024

Голяма промяна за запорите от 1 януари! Ето по колко пари може да ви удържат!

done

Голяма промяна за запорите от 1 януари! Ето по колко пари може да ви удържат!

Заради ръста на минималния осигурителен доход и минималната заплата до 933 лева от 1 януари, възможността за запориране на средства се променя. Нека разберем колко пари могат да ви запорират от догодина.

През август тази година се промени начина на пресмятане на дохода, който може да се запорира и удържа за неплатени публични задължения

Към минималната заплата се добавя допълнителна сума. Тя се определя като се вземе брутната средна заплата за България и от нея се извади минималната заплата, а получената сума се раздели на две. При средна заплата от 2000 лева и минимална заплата 780 лева както е сега, се получава 610 лева. Те се добавят към минималната заплата. Така сумата, която не може да се запорира, тоест е несеквестируема, става 1380 лева.

От 1 януари несеквестируемата сума става 1466.50 лева

Това обаче не важи за запор на пари, които се дължат на частни лица – тоест събирани от частни съдебни изпълнители. Там несеквестируемата сума остава минималната заплата или 933 лева.

Според данни на НОИ от 1 януари защитени от запор ще са над 76% от пенсионерите

При определяне на размера на удръжката се смята общата сума на пенсиите и добавките, без добавката за чужда помощ. Ако пенсионерът получава между минималната заплата и две минимални заплати, удръжката е една трета от дохода над минималната заплата при липса на деца и една четвърт, ако има деца, които трябва да издържа. Тоест между 933 лева и 1866 лева от 1 януари.

Ако човек получава 1200 лева заплата или пенсия, от там вадим 933 лева, което е минималната заплата, и получаваме 267 лева на месец остатък. Ако няма деца, на човекът ще се удържат 89 лева, а ако има деца, ще се удържат 66.75 лева.

Ако доходът е между две и четири минимални заплати, длъжникът се разделя с половината от сумата над минималната заплата, ако има деца, или една трета – ако няма деца.

Don`t copy text!