април 12, 2024

Голяма тесла за собствениците на стари автомобили

done

Голяма тесла за собствениците на стари автомобили

Данъкът за старите автомобили да бъде повишен с до 78%, предвижда проект на изцяло нов Закон за насърчаване на електрическата мобилност, който е подготвен от Министерство на иновациите и растежа. Проектозаконът предстои да бъде качен за обществено обсъждане, съобщава Труд.

Най-голямо увеличение на данъка се предвижда за най-старите дизелови автомобили. Целта е хората да се откажат да карат такива автомобили. Същевременно, както и в момента, електрическите автомобили ще бъдат без данък.

Данъкът за леките автомобили се определя от два компонента – имуществен компонент, който зависи от годината на производство и мощността на двигателя, и екологичен компонент, който зависи от изпусканите в атмосферата вредни газове.

По-конкретно данъкът се определя като мощността на автомобила, изразена в киловатчаса, се умножи с коефициенти за мощност, за възраст и за екологична категория.

Част от коефициентите са фиксирани в Закона за местните данъци и такси, а за останалите коефициенти – има долна и горна граница, а конкретният размер на данъка се определя от общинските съвети.

Например за автомобил с първа регистрация от 1995 г. – със 110 конски сили (82 kw) и категория Евро 1 – данъкът в София сега е в размер на 152,80 лв. В момента екологичният коефициент за такъв автомобил в София е в максимално разрешения от закона размер – 1,40.

Предложението на Министерство на иновациите и растежа е екологичният коефициент за най-старите коли, които нямат екологична категория или отговарят на стандарта Евро 1, да се увеличи както следва – за бензиновите автомобили да бъде между 1,40 и 1,80, а за дизеловите – от 1,80 до 2,50. До момента, при определянето на данъка няма значение дали автомобилът е бензинов или дизелов.

Ако парламентът одобри подготвения законопроект, данъкът за автомобил с първа регистрация от 1995 г. и със 110 конски сили в София може да бъде увеличен с до 28,56% и да стане 196,45 лв., ако автомобилът е бензинов.

А ако автомобилът е дизелов, данъкът може да нарасне с до 78,57% и да стане 272,85 лв. Все пак конкретният размер на данъка ще трябва да бъде определен от Столичния общинския съвет.

При не толкова старите автомобили, планираното повишение на данъка е по-малко. Например за автомобил в София със същата мощност на двигателя, но с първа регистрация през 2003 г. и стандарт Евро 3 данъкът в момента е 120,06 лв.

Ако автомобилът е бензинов – налогът няма да бъде повишен, но ако автомобилът е дизелов – може да нарасне с до 36,36% и да стане 163,71 лв. Това е увеличение с 43 лв.

За бензинов автомобил на възраст между 15 и 20 години със стандарт Евро 4 данъкът няма да бъде повишен. Но, ако автомобилът е дизелов – предложеното увеличение на налога е с до 10%.

Така данъкът за автомобил със същата мощност от 110 конски сили в София може да нарасне от сегашните 99,22 лв. на 109,14 лв. Подобна е ситуацията и с бензиновите автомобили с категория Евро 5 и Евро 6 – за тях може да няма повишение на налога.

Но за дизеловите автомобили с Евро 5, данък МПС ще нарасне с 66%, а за тези с Евро 6 – ще бъде увеличен между 50% и 100%. Причината за това голямо повишение на данъка е, че за тези категории автомобили в момента екологичният коефициент в София е възможно най-ниският.

Всичко това е предложено с мотива хората да се откажат от по-старите автомобили. Но реално те карат стари автомобили, не защото ги предпочитат, а защото не могат да си позволят по-нови.

И дори данъкът за старите коли да бъде повишен два-три пъти, масово хората пак няма да могат да извадят например 50 хил. лв. за покупката на нов автомобил.
Удрят ни със „зелена такса“ за регистрация на автомобил

Покупката на превозни средства с двигатели с вътрешно горене да бъде ударена с нова “зелена такса”, предвижда проектът на Закон за насърчаване на електрическата мобилност. Идеята е тази такса да бъде плащана при първоначална регистрация на автомобила, а парите да влизат във Фонд за насърчаване на електрическата мобилност.

Размерът на таксата ще бъде определян с наредба на Министъра на иновациите на база на следните основни компоненти: количеството емисии въглероден двуокис (СО2), което се отделя за един километър пробег; фиксиран минимален среден пробег по време на жизнения цикъл на автомобила; средна цена на СО2 по европейската система за търговия с емисии.

Оказва се, че при покупка на стар автомобил ще трябва да бъде плащана такса на база очакванията колко километра ще измине с него новият собственик. А има хора, които използват колата само, за да отидат през лятото с нея до морето или няколко пъти в годината на лекар, докато други всеки ден изминават с автомобила си стотици километри. Но според Министерството и в двата случая размерът на новата такса трябва да бъде един и същи.

Всъщност идеята на “зелена такса” изпълнява акцизът за бензина и дизела. Акцизът по-точно отразява с колко замърсява природата всеки шофьор, защото се плаща на литър гориво. А от Министерството искат да дублират функцията на акциза с нова такса.

Мотивът за въвеждането на “зелена такса” е хората да се откажат от покупката на стари бензинови и дизелови автомобили. Но реално ефектът ще бъде обратен.

Масово хората нямат пари за покупката на нов автомобил, а определят бюджет от например 10 хил. или 20 хил. лв. С въвеждане на нова “зелена такса”, за да влязат в бюджета си, хората ще трябва да купуват с няколко години по-стара кола, защото таксите при регистрация на автомобила ще бъдат значително по-високи. Така предложената от Министерството нова такса ще стимулира покупката на по-стари автомобили.

Идеята е парите от Фонд “Насърчаване на електрическата мобилност” да бъдат използвани за насърчаване използването на електрически превозни средства. Но министърът на околната среда Юлиян Попов вчера заяви, че е против финансовата подкрепа за покупка на електрически автомобили. От евентуална финансова подкрепа за купуване на електромобил биха се възползвали главно по-богатите, смята министърът.

Тези, които имат най-мръсните коли, няма да се възползват, защото и при 10 хил. евро отстъпка покупката на електромобил пак ще е непосилна за тях, заяви Юлиян Попов.
По-ниски цени на тока за автобуси и таксита

Общинските електрически превозни средства, включително таксиметровите електромобили, да могат да ползват по-евтин ток и да бъдат зареждани с предимство на мощни общински зарядни станции.

Това предвижда Типовата програма за насърчаване на електрическата мобилност в даденото населено място или Програмата “SMART Електромобилност 2026”, която е разработена в партньорство между представители на браншовете на енергетиците и на таксиметровите превози, с цел реално да бъде приложен Законът за насърчаване на електрическата мобилност в отделните общини чрез насърчаване на преминаването към използване на превозни средства, задвижвани с електроенергия.

Целта на Програмата “SMART Електромобилност 2026” е да създаде условия за развитие на електромобилността като икономически ефективна дейност, привлекателна за частните и обществени инвеститори във всяка община и да направи изгодно масовото преоборудване с електромобили на автопарковете на общинските предприятия, на таксиметровия транспорт и на частните превозвачи, обслужващи територията на отделната община.

В програмата са разписани и ясни стъпки, които да доведат до реалното преминаване към използване на електрически превозни средства в транспорта от обществен интерес.

Програмата съдържа четири основни момента. Първата целева мярка е разгръщане на територията на отделната община на минимална “опорна” инфраструктура за бързо зареждане на електромобили, собственост на общината: мрежа от бързи, правотокови зарядни станции с мощност 100 кВ и по-висока.
Бързото зареждане в населените места за 15-25 мин. с енергия, необходима за 100 км пробег на лек автомобил, дава възможност за използване на електромобилите в икономически ефективни дейности, включващи междуселищни пътувания с дозареждане в крайната дестинация.

Втората целева мярка е осигуряване на достъпна обществена услуга за зареждане (преди останалите) на общинските и таксиметровите електромобили и обществения транспорт по преференциални цени до 0,33-0,35 лв./кВтч.

Експертите са изчислили, че тази цена осигурява паритет на експлоатационните разходи (обслужване на кредит + разходи за зареждане) на електромобилите с автомобили от същия клас с LPG (при цена на газ пропан-бутан 0,95 лв. без ДДС) и цена на електромобила 65 000 лв. (без ДДС).

Тази цена (двойно по-ниска от пазарните цени в момента) може да бъде осигурена чрез средногодишен микс от три енергии за зареждане: 35% – собствена фотоволтаична енергия, 30% – евтина мрежова енергия, ползвана в часовете на национално свръхпроизводство на енергия от ВЕИ, и до 35% – най-скъпа мрежова енергия, ползвана във върховите часове на денонощието.

Третата мярка е приемане на политика на отделните общини за дългосрочна стабилност на преференциалните цени на зареждане на общинския и таксиметровия транспорт, и на частните транспортни услуги от обществен интерес.

Четвъртата мярка в Програмата е осигуряване на възможност за масово зареждане на паркиралите електромобили на общински паркоместа – бавно, правотоково, но двупосочно – за използване на батериите на електромобилите за балансиране на енергийната система. Така електроенергията от автомобилите ще може да бъде използвана и от електроуредите в сградите.
Електромибилите са изгодни при зареждане у дома

Пътуването с електрически автомобили е най-изгодно, само ако се зареждат с енергия на добри цени. Бензинът и дизелът имат приблизително еднаква цена, която варира в рамките на 10-20 ст. на литър в зависимост от бензиностанцията. При електроенергията разликата в цената е много по-голяма и достига до 80 ст. на киловатчас в зависимост от това къде, кога и с каква мощност се зарежда.

Най-евтино е зареждането на електромобили в домашни условия (например гараж), тъй като цената на електроенергията за битови нужди е 22-23 ст. дневна тарифа и 13-14 ст. нощна тарифа.

Зареждането на малка електрическа кола с батерия с капацитет 40 киловатчаса и реален пробег около 250 км излиза под 6 лв. по нощна тарифа. На бърза станция за зареждане тарифата може да достигне до 80-90 ст. на киловатчас, което прави 36 лв. При такива цени разходите на километър при пътуване с електромобил са почти еднакви с тези за кола с вътрешно горене, че дори може и да са по-високи.

Евтиното зареждане в домашни условия зависи от електрическата инсталация, кабелите и оборудването на автомобила. Зареждането от обикновен 220-волтов контакт е бавно и е невъзможно батерията да се напълни на 100% за една нощ. Инсталирането на зарядна кутия от стенен тип (уолбокс) дава възможност за по-бързо зареждане с по-висока мощност на същите ниски цени.