юни 12, 2024

Голям Обрат! Променят пенсии и заплати, ето защо

done

Голям Обрат! Променят пенсии и заплати, ето защо

НОИ обяви, че идва сериозна промяна, свързана с увеличението на пенсиите в следващите години.

Увеличението на пенсиите през следващите две години ще бъде доста по-малко от предвиденото от 1 юли 2024 г., предвижда Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г., одобрена с Решение № 830 на Министерския съвет от 2023 година, пише Pariteni.bg.

В периода 2024-2026 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват от 1 юли всяка година с процент, определен като сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

При заложените в прогнозата ръст на средния осигурителен доход и ниво на средногодишния хармонизиран индекс на потребителските цени, процентите по чл. 100 от КСО са както следва:

– 2024 г. – 11 на сто;

– 2025 г. – 8 на сто;

– 2026 г. – 5,4 на сто.

От 1 юли 2024 г. т. нар. „вдовишки добавки“ става 30 на сто от размера на пенсията на починалия съпруг/съпруга.

В бюджетната прогноза е записано, че в периода 2024-2026 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и свързаните с нея минимални размери на пенсиите за трудова дейност се увеличават, считано от 1 юли, също с процента по швейцарското правило. С толкова се увеличават и социалната пенсия за старост и свързаните с нея пенсии и добавки.

Промяна обаче няма да има в тавана на пенсиите и той се запазва на достигнато през 2022 г. ниво от 3 400 лв. В резултат на посочените по-горе допускания през 2024 г. разходите за пенсии по бюджета на ДОО нарастват с 2 440,8 млн. лв. спрямо закона за 2023 г.

От днес минималната заплата е 933 лева. Увеличението спрямо миналата година е почти 20 процента. Повече пари за труда си ще получават над половин милион работещи.

Кристиян работи от няколко месеца на трудов договор. Казва, че заплатата му стига дотолкова, колкото да покрие разходите си за месеца.

„Не стигат да отделя за дрехи, телефон просто покривам разходите месец за месец. Увеличението е добро, но инфлацията и цените са доста високи“, споделя Кристиян.

От промяната на минималната работна заплата ще пострада най-много малкият бизнес, особено в регионите, където минималната заплата почти ще достигне средната, смятат експерти.

„Между 15-20% от микро и малките предприятията, които в момента правят преоценка на човешкия ресурс, не знаят как ще продължат хода на работа, като преоценките ще покажат кого да запазят, на какъв режим на трудови отношения и дали ще освободят работници, като има предприятия решили временно да спрат дейността си“, заяви председателят на Национално сдружение на малкия и среден бизнес Елеонора Негулова.

От днес минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става 933 лева, а максималният – 3750 лева. Повишава се и линията на бедност в страната – от 504 на 526 лева. Очаква се около 800 000 българи от уязвими групи да получат финансова подкрепа в по-висок размер през 2024 г. вследствие на увеличаването на линията на бедност. А

Don`t copy text!