юни 12, 2024

Дават 11 хиляди долара заплата на месец: С тези професии ще ви лапнат като топъл хляб

done

Дават 11 хиляди долара заплата на месец: С тези професии ще ви лапнат като топъл хляб

Огромно е търсенето на соларни инженери в САЩ.

75 % от наетите в тази област взимат 11 хиляди долара на месец или 141 хиляди долара. Заплатите достигат до 152 хиляди долара на година. Средната заплата е 102 хиляди долара за 2023 година.

 

Към заплатите се предлагат и много социални придобивки, за да се задържат добрите кадри.

Дългосрочните инвестиции в инфраструктура имат потенциала да съживят, поне временно, икономиката

 

САЩ имат остра нужда от повече жилища и инфраструктура като пътища и мостове. С наливането на повече пари в тези области и работните места ще се увеличават през следващото десетилетие, казва Business Insider.

 

Анализ от Центъра за образование и работна сила на университета в Джорджтаун отбелязва, че част от ръста на работните места, свързани с изграждането на инфраструктура могат да включват „традиционни строителни и транспортни индустрии; интелигентна инфраструктура като електрически технологии за интелигентна мрежа, широколентови и 5G интернет технологии и зелени технологии; професионални и бизнес услуги и други индустрии надолу по веригата.“

 

„Дългосрочните инвестиции в инфраструктура имат потенциала да съживят, поне временно, икономиката на като създадат работни места за заварчици, електротехници, техници и шофьори на камиони, наред с други професии“, се казва в доклада.

 

Строителни работници

Предвижда се строителните работници да отбележат ръст на заетостта от 61 900 от 2022 г. до 2032 г. Тази работа, която е имала средна годишна заплата от 40 750 долара през 2022 г., обикновено няма изискване за официално удостоверение за образование и не се нуждае от трудов стаж в областта. Работата изисква краткосрочно обучение на работното място за придобиване на компетентност.

 

Електротехници

Електротехниците, за които се очаква заетостта да се увеличи с 49 200 от 2022 г. до 2032 г., обикновено имат възможности за чиракуване. Тази работа осигуряваше средна годишна заплата от 60 240 долара през 2022 г. и обикновено изисква диплома за средно образование.

 

Дърводелци

Прогнозните данни на Института за строители на жилища показват, че заетостта на дърводелците се е увеличила с 8600 от 2022 г. до 2032 г. Дърводелството е друга професия с възможности за чиракуване и обикновено изисква диплома за средно образование или еквивалент.

 

Предвижда се наемането на сервизни техници на вятърни турбини да отбележи най-голямо процентно увеличение, с ръст от 44,9% от 11 200 през 2022 г. до 16 200 през 2032 г. Тази работа обикновено не изисква диплома и стига само дългосрочно обучение на работното място за компетентност. Не се изисква и трудов стаж в областта. Тази работа може да включва ремонт, поддръжка и проверка на оборудването.

 

Друга зелена професия, за която се предвижда сравнително голямо процентно увеличение на заетостта, са инсталаторите на слънчеви фотоволтаици, увеличение от 22,3% от 2022 г. до 2032 г.

 

Тази работа обикновено се нуждае от диплома за средно образование или еквивалент за постъпване, умерен срок на професионално обучение за компетентност, но не се нуждае непременно от свързан професионален опит. Освен уменията за инсталиране, работата изисква и умения за активно слушане и критично мислене.

Don`t copy text!