юни 16, 2024

Ето каква пенсия ще получаваш през 2024г и 2025г, ще ахнете

done

Ето каква пенсия ще получаваш през 2024г и 2025г, ще ахнете

С колко ще нараснат пенсиите в периода 2023-2025 година? Както вече беше обявено многократно, пенсиите за трудова заетост ще бъдат увеличени през тази година с 12%, считано от първи юли, по формулата на така нареченото швейцарско правило, става ясно от Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 година, която представлява мотивите към законопроекта за държавния бюджет за тази година.

През следващите 2024 и 2025 година пенсиите за трудова ще бъдат увеличени отново чрез позната формула, пише в документа.

Моделът предвижда пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, да се осъвременяват от 1 юли всяка година с процент, определен от сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени (инфлацията) през предходната календарна година.

При заложените в прогнозата ръст на средния осигурителен доход и ниво на средногодишния хармонизиран индекс на потребителските цени, процентите, с които следва да се осъвременят пенсиите възлизат на 9.6% през 2024 година и 7.6% през 2025 година, пише в документа.

Трябва да се отбележи, че тези изчисления са на база прогнозни данни за ръста на осигурителния доход и инфлацията и представляват допускания, което не гарантира, че това ще бъде реалните проценти, с които ще се осъвременят пенсиите през идните две години.

Ако допусканията на Министерство на финансите се сбъднат и няма промени в пенсионната политика в бъдеще, то пенсия, която например достига 700 лева в края на тази година, би нараснала с малко над 67 лева през 2024 година до 767 лева в резултат на швейцарското правило, след което би добавила още 58 лева през 2025 година до 825 лева. Тези примерни суми не включват евентуалното изплащане на допълнителни суми към пенсиите, като великденски добавки и прочее.

В периода 2023-2025 г. е предвидено размерите на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на социалната пенсия за старост, както и на свързаните с тях пенсии и добавки, да се увеличават със същите проценти, става ясно от документа. През тази година минималната пенсия трябва да бъде достигне приблизително 512 лева, стана ясно от брифинг на финансовия министър Асен Василев.

В периода 2023-2025 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на достигнато през октомври 2022 г. ниво от 3 400 лева, пише в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза.

В резултат на посочените по-горе допускания през 2023 г. разходите за пенсии по бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) би следвало да нараснат с 3.657 млрд. лева спрямо закона за 2022 година. През 2024 г. и 2025 г. ръстовете в разходите за пенсии по бюджета на ДОО спрямо предходната година са съответно 2.145 млрд. лева и 1.812 млрд. лева, сочи документът.

Продължава нарастването на възрастта за пенсия

При разработването на прогнозата са взети предвид параметрите на действащото законодателство, продължаващо политиката за плавното нарастване на възрастта за придобиване на право на пенсия в периода 2023-2025 година, става ясно от Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза.

Така от 1 януари на всяка календарна година продължава увеличаването на възрастта за придобиване право на пенсия с по 2 месеца за жените и с по 1 месец за мъжете, както и на необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия с по 2 месеца и за двата пола.

Продължава нарастването на възрастта за пенсиониране при непълен стаж с по 2 месеца до достигане на 67 години в 2023 г. През 2024 и 2025 г. пенсионната възраст се запазва на достигнатото през 2023 г. ниво.

Минималната възраст за пенсиониране на работещите в сектор „Отбрана и сигурност” продължава да се увеличава с по 2 месеца до достигане на 54 години и 4 месеца в 2025 г.;

Минималната възраст за пенсиониране на лицата, работили при условията на първа и втора категория труд, които не отговарят на условията за пенсиониране от професионален пенсионен фонд по чл. 168 на КСО или са променили осигуряването си по чл. 4в на КСО, продължава да се увеличава с по 4 месеца за жените и с по 2 месеца за мъжете до достигане в 2025 г. на 51 години за жените и 54 години и 4 месеца за мъжете от първа категория и на 56 години за жените и 59 години и 4 месеца за мъжете от втора категория труд.

Don`t copy text!