юни 16, 2024

Ето как ще ни превалутират цените от лев в евро, как ще ни връщат ресто и в каква валута

done

Ето как ще ни превалутират цените от лев в евро, как ще ни връщат ресто и в каква валута

В закон ще бъде посочено, че при превалутиране от лев към евро, цената в лев ще се разделя на пълния официален курс с всички пет символа след запетаята. Няма да се позволява превалутиране със съкратен курс. И когато се направи пълното превалутиране се закръгля до два знака след запетайката, като се използва третият символ.

Ако е по-малък от пет, вторият знак не се променя. Ако е пет или повече, вторият знак се увеличава с едно

Един месец след като ЕС издаде решение, че ще ни приеме в Еврозоната ще започне да тече преходен период с изписване на цените в лев и евро. Той ще продължи 12 месеца след въвеждането на еврото.

Всеки търговец, който спазва правилата перфектно, показва двете цени, преобразува правилно и разбираемо валутите, ще получи стикер „Честен търговец“.

КЗП, министерствата, НПО-та и всички отговорни институции ще съблюдават пазарното поведение

Гражданите ще могат да събират информация и да сигнализират на властите. В първия месец след като влезем в еврозоната ще ни връщат ресто само в евро, освен ако няма някаква пречка. Дори да заплатим в левове.

Държавата ще снабди търговците и фирмите с монети и банкноти в евро още преди то да е въведено. В преходния период, в който работят и двете валути, търговецът няма да е задължен да получи повече от 50 броя левови монети, включително стотинки.

Don`t copy text!