• Home
  • Ето кои български семейства ще могат да вземат допълнителна еднократна помощ от 148 лева

Ето кои български семейства ще могат да вземат допълнителна еднократна помощ от 148 лева

Ето кои български семейства ще могат да вземат допълнителна еднократна помощ от 148 лева

Агенцията за социално подпомагане ще отпусне по 148.35 лева на семейства с деца като еднократна подкрепа за подпомагане на разходите за парно и ток.

Бюджетът на проекта е повече от 49 милиона лева, като финансирането идва от социалния фонд на ЕС чрез програмата за развитие на човешките ресурси.

Плащанията по програмата ще се извършват до 30 ноември тази година от агенцията

Могат да кандидатстват уязвими домакинства, като семействата не трябва да надвишават определено ниво на доходите.

Те трябва да получават месечните детски помощи, които се изплащат до завършване на средното образование на детето.

Детски надбавки през тази година получават семействата, чиито доход е не повече от 510 лева на човек. За едно дете надбавката е 50 лева.

Според разчетите на социалното министерство около 320 хиляди семейства ще получат тези близо 150 лева.

След 20 септември Агенцията за социално подпомагане ще започне да изплаща добавката от 148,35 лв. за компенсиране на част от разходите за отопление за отминалия отоплителен сезон 2022 – 2023 г., бе съобщено днес на брифинг.

Мярката засяга уязвими домакинства – семейства, получавали месечни помощи за отглеждане на дете (така наречените „детски“) в периода 01.04.2022 г. – 31.03.2023 г. Миналата година тези семейства не са попаднали в подпомаганите с енергийна помощ групи.

Заместник изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане и Ръководител на проекта Таня Михайлова посочи, че по проекта ще бъдат подпомогнати 320 000 семейства. С тяхното идентифициране са ангажирани всички дирекции по места, уточни тя. За получаването на сумата не е необходимо подаване на документи. Те се получават автоматично по начина, който лицата са заявили за месечните помощи за деца – по банков път или по пощата.

Средствата са предоставени по проект BG05M9OP001-7.001-0001 „Подкрепа за уязвими домакинства – SAFE”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. чрез Европейския социален фонд с бенефициент Агенцията за социално подпомагане.

Гости на публичното събитие бяха заместник министърът на труда и социалната политика Николай Найденов и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Цветан Спасов.