юли 13, 2024

Е това вече никой не го очакваше: Промяна с личните лекари за българите! Ето как ще се лекуваме

done

Е това вече никой не го очакваше: Промяна с личните лекари за българите! Ето как ще се лекуваме

Профилактичният преглед на всички над 18-години ще включва анамнеза и подробен статус, изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен статус, изследване острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри), измерване на артериално налягане, електрокардиограма, изследване на урина с тест-ленти в кабинет за протеин, глюкоза, кетонни тела и уробилиноген/билирубин – pH.

Това е записано в обнародваната на 9 януари т.г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията, пише порталът „Здраве.нет“. В общия профилактичен преглед ежегодно се включва и определяне на кръвна захар на гладно в лаборатория при наличие на риск.

За мъже и жени от 20 до 65 години веднъж на пет години се прави ПКК, АСАТ, АЛАТ, креатинин, урина (химично изследване и седимент), пикочна киселина. На възраст 40, 45, 50, 55 и 60 години се прави определяне на повърхностен антиген на хепатит В (НВs Аg) с бърз тест и определяне на антитела срещу хепатит C (anti-HCV) с бърз тест.
З

а всички жени над 30 години ежегодно е предвидено мануално изследване на млечни жлези, а за тези от 30 до 50 години – ехографско изследване на млечни жлези веднъж на 2 години. За жените от 30 до 40 години ежегодно е предвиден преглед от акушер-гинеколог с гинекологичен статус с вземане и изпращане на материал за цитонамазка. След две негативни цитонамазки изследването ще се прави веднъж на 3 години.

На всеки пет години на мъжете на и над 40 години и жените на и над 50 години ще бъдат давани направления за изследване на триглицериди, общ холестерол и HDL – холестерол и оценка на СС риск по SCORE системата за хора без сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, ХБН, LDL-холестерол (за такива със сърдечносъдови заболявания, диабет, ХБН, при които не се извършва оценка на СС риск по SCORE системата и не са изследвани в рамките на диспансерното наблюдение).

На мъжете над 45 години всяка година ще бъде правено изследване за простатно-специфичният антиген (PSA) – общ и свободен, а на жените от 45 до 69 години включително – мамография на млечни жлези веднъж на 2 години. За жените на и над 70 години мамография ще се прави веднъж на 3 години.

За всички пациенти над 65 години профилактичният преглед ежегодно ще включва ПКК, а триглицериди, общ холестерол, HDL за хора без сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, ХБН, LDL-холестерол ще бъдат изследвани веднъж на 5 години.

По предложение на НЗОК в Наредба №8 е записано изменение в Приложение 1 към Наредба №9 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Здравната каса, касаещо „Здравно-информационни дейности“. С изменението пациентът получава правото да получи достъп до електронното си здравно досие в НЗИС и до своевременна информация за дейностите, които са му извършени и заплатени с публични средства. Личните лекари ще обясняват на пациентите си как да виждат здравното си досие и ще ги информират за дейностите, които са им извършени.

Don`t copy text!