април 17, 2024

Задава се голяма секира с тока, започваме да плащаме такса достъп, умножена по…

done

Задава се голяма секира с тока, започваме да плащаме такса достъп, умножена по…

Секира с тока ни очаква от 1 юли догодина. Тогава домакинствата ще започнат да плащат такса достъп до електроразпределителната мрежа за мощност. В момента тя се определя на база потреблението.

С новите правила необходимата мощност за всеки обект ще зависи от индивидуалната консумация и от вида на използваните електроуреди.

От 1 юли 2024 г., когато започва новият регулаторен период, битовите потребители може да плащат мрежовата услуга „достъп до електроразпределителната мрежа“ според заявената и предоставена им мощност, умножена по постоянна компонента, както небитовите потребители. В момента цената за достъп за домакинствата се определя въз основа на количеството потребена от тях електроенергия.

С приемането на Наредбата за енергийно бедните и уязвимите потребители отпада основната причина, с която Комисията за енергийно и водно регулиране отхвърли предложения от Енергото на Южна България метод за определяне на цената за достъп от 1 юли 2023 г.

Постъпленията от тази такса се изразходват за инвестиции в инфраструктурата – електропроводи, трафопостове, подстанции, електромери и други важни за енергийната сигурност съоръжения, коментираха за „Телеграф“ енергетици.
Обяснение

Всеки обект, присъединен към електроразпределителната мрежа, използва определена предоставена мощност. Това е капацитет от мрежата, който е ангажиран от клиента постоянно за неговия обект и не зависи от консумацията на електроенергия, коментираха от ЕВН.

Предоставената мощност е съобразена с целите и вида на обекта, който е присъединен към разпределителната мрежа – дали е за битови или стопански нужди и съответното потребление. Принципът на плащане на база предоставен капацитет е, че тогава се избягва кръстосаното субсидиране между клиентите, което в момента съществува в България.

Това е така, защото в момента всички клиенти заплащат цената за достъп по един и същ начин, без значение дали имат един, два или повече обекта и капацитет от мрежата, който те заемат.

Цената на достъп на базата на предоставената мощност трябва да бъде част от регулираните цени на оператора на разпределителната мрежа и се одобрява и регулира от КЕВР, казаха от Североизточното ЕРП.

При следващо изменение на тарифите за разпределение на електроенергия, ако регулаторът промени начина на ценообразуване и преобразува цената за достъп, която сега се заплаща на пренесена енергия, на такава по мощност, това ще доведе до по-справедливо разпределение на разходите – всеки клиент ще заплаща за мощността, която мрежовият оператор е резервирал за него без значение от потреблението, заключиха от „Енерго Про“.

От ЕРМ Запад допълниха, че информацията е необходима на дружеството, за да се направи реална оценка на капацитета и развитието на мрежата с оглед на бъдещите нужди.

Бившият заместник енергиен министър от служебното правителство Еленко Божков и председателят на КЕВР Иван Иванов не се противопоставиха на масовата европейска практика на ценообразуването на мрежовите услуги.
Факти

Битовите потребители в цялата страна вече виждат във фактурата си каква мощност им предоставя местното енерго. Това стана, след като и ЕРМ Запад започна да предоставя тази информация в платежния документ. След ЕРП-та в Южна и Североизточна България и Електроразпределителни мрежи „Запад“ стартираха кампания за актуализиране на данните за предоставена мощност на битовите клиенти.

Целта е да се постигнат ясни договорни отношения, основани на взаимно доверие и коректност, спомагащи за развитие на мрежовата инфраструктура съгласно реалните клиентски нужди и гарантиращи равнопоставеност между всички нейни ползватели, обясняват от дружеството.
Зависи какви уреди ползваме

Читателката Л.П. разказа, че след изгаряне на електрическа крушка при включване на осветлението изгаснал токът в цялото жилище. Повиканият техник възстановил бушона в апартамента и към електромера в общото табло. Той посъветвал клиентката да подаде заявление до енергодружеството и да поиска да му бъде увеличена предоставената мощност от 10 на 15 квт.

В топлофициран панелен блок в София предоставената мощност е 8 квт, показа проверка на последната фактура.

Необходимата мощност за всеки обект зависи от индивидуалната консумация и от вида на използваните електроуреди. На практика, ако бушонът на електрическата инсталация не изключва електрозахранването, при нормално използване на електроуредите (предпазителят не пада от претоварване), то предоставената мощност е достатъчна, коментираха от „Енерго Про“ горния случай.

Ако в жилището има един климатик с мощност 1 квт, той консумира за 3 часа работа 3 квтч електрическа енергия. Ако работи 30 дни по 3 часа, количеството електроенергия ще бъде 90 квтч. Бойлерът с мощност 3 квт ще консумира за 2 часа работа 6 квтч. Ако работи 30 дни по 2 часа, потребеният ток ще бъде 180 квтч.

Готварската печка с мощност 2 кввт, консумира 4 квтч енергия за 2 часа, а за 30 дни по 2 часа, потребеният ток ще бъде 120 квтч. Така се оказва, че домакинството ще консумира общо 390 квтч за 30 дни, или предоставената мощност, която гарантира работата на трите уреда едновременно, е 6 квт, обясниха от енергодружеството.
Очаквайте сценарий с над 700 процента поскъпване

Домакинство в София, което е потребило 102 квтч електроенергия, при цена за достъп 0,00754 лв./квтч, при действащия начин на изчисление ще плати 0,76908 лева в сметката си за октомври, показва фактура на „Електрохолд“.

Ако цената за достъп беше изчислена според предоставената мощност от 8квт за жилището на същото домакинство, при единичната цена от 0,02683 лв./квт /на ден, колкото плащат небитовите потребители, ще трябва да плати 6,43392 лева. Това са малко над 6 лева срещу 77 стотинки. Оказва се, че поскъпването ще е с над 737 процента.