юли 19, 2024

Идват големи промени с тегленето на пари от банкомата, вкарват ги в закон

done

Идват големи промени с тегленето на пари от банкомата, вкарват ги в закон

Хората ще имат право ежемесечно на три безплатни тегления на пари от банкомат от сметка за основни операции. Това гласят промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, които са внесени от Министерски съвет в парламента, пише „Труд“. 

Безплатното теглене на пари важи само за банкомати на обслужващата го банка. А ако на човек се наложи да тегли пари от банкомат на друга банка – ще плаща такса.

 

Освен това от платежната сметка за основни операции ще могат да се правят до три безплатни превода на месец, включително и чрез системите за онлайн банкиране на обслужващата го банка.

За да бъдат ползвани безплатни услуги на банките, в платежната сметка за основни операции може да влизат само пари от заплати, пенсии, помощи и обезщетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти и лихвите върху тях.

При изпълнение на това условие освен безплатните преводи и теглене на пари от банкомат на същата банка, не се начислява и регулярна такса за обслужване.

Безплатните сметки за основни операции бяха въведени през миналата година при приемането на бюджета за 2023 г. Тогава министърът на финансите Асен Василев поиска изплащането на заплатите във фирми с над 100 души персонал да стават само по банкова сметка.

За да бъде приета промяната от парламента, по време на гласуването в зала беше предложено да бъдат въведени и безплатни банкови сметки. Но от тогава при използването им хората виждат само проблеми, защото правилата не бяха разписани подробно.

Първо банките изискваха хората да закрият другите си банкови разплащателни сметки, ако искат да им бъде открита платежна сметка за основни операции. С предложените промени в закона се уточнява, че човек може да има само още една разплащателна сметка, освен тази за основни операции.

Друго условие, което банките наложиха, е хората да подават справка за размера на заплатата, пенсията, стипендията и т. н., които ще получават по платежната сметка за основни операции.

Целта е банките да могат да следят дали по сметката постъпват само посочените в закона плащания, които са освободени от такси. Това налага, ако на човек му вдигнат заплатата или пенсията да взима нова справка за размера на получаваната сума и да я носи в банката.

С предложените промени в закона е уточнено, че човек трябва да декларира пред обслужващата го банка само вида на получаваните средства. Така банките не би трябвало да изискват информация за точния размер на пенсията или на заплатата. Но ако човек освен заплатата започне да взима и пенсия или смени работодателя и по сметката му постъпят пари от друга фирма – отново ще трябва да подава информация на банката, за да ползва безплатните услуги.

Но досега нямаше лимит на безплатните тегления от банкомат на обслужващата банка и на броя на банковите преводи, които човек можеше да прави всеки месец. С промените и безплатните тегления от банкомат и преводите ще бъдат ограничени до три на месец.

Получаваш пари от роднина, плащаш такси

Ако човек получи по платежна сметка за основни операции някаква сума от роднина, сметката вече не е безплатна, а банката започва да налага такси.

Сметките за основни операции бяха въведени преди години, за да изпълним правилата на ЕС, но те така и не станаха масови. С промените в Закона за платежните услуги и платежните системи и с гласността, която получиха в медиите, тези сметки имат шанс да станат по-често използвани от хората.

Изискването на ЕС е таксите по тези сметки да са приемливи. У нас е прието, че таксите по тези сметки трябва да са по-ниски едновременно от средния размер на таксите, събирани от банките в страната от потребители за всяка от услугите, предоставяни по разплащателни сметки; и от най-ниския размер на таксите, които съответната банка прилага за всяка от съответните услуги, предоставяни по разплащателни сметки.

В изпълнение на това изискване БНБ ежегодно публикува средния размер на таксите, които събират банките в страната, а съответно таксите по платежните сметки за основни операции трябва да са под тези размери.

Сметките за основни операции без месечна такса за поддържане и без такси за теглене от банкомат и за банков превод бяха въведени от началото на септември миналата година, но банките наложиха такива изисквания за откриването им, че да откажат повечето хора от правото им да имат такава сметка.

Сред изискваните от банките документи е например удостоверение от работодателя за размера на изплащаната заплата, а от НОИ – за размера на получаваната пенсия. С предложените промени в закона е предвидено банките да искат от клиентите си информация за вида на получаваните плащания по сметката, но не и за размера им. Но дали реална промяна ще има и хората ще могат по-лесно да откриват такива сметки ще видим след приемане на предложенията от парламента.

Диана Ковачева, омбудсман: Три плащания са твърде малко

От мотивите към законопроекта не става ясно как е определен броят на платежните операции, които гражданите с открита платежна сметка за основни операции могат да извършват безплатно, а именно: “общо до три кредитни превода” и “общо до три операции по теглене на пари в брой”. Това гласи становище на омбудсмана Диана Ковачева по внесените в парламента законодателни промени.

Според нея предложеният брой на безплатни операции е недостатъчен, като се вземе предвид броят на комуналните услуги – електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване, телефонни услуги, както и плащането на данъци и такси.

Към безплатните операции да се включи и определен брой платежни операции на гише в банков офис, което би гарантирало безплатно обслужване при техническа неизправност на банкомат, за каквито проблеми в институцията на омбудсмана постъпват значителен брой сигнали, предлага Диана Ковачева.

В средствата, които постъпват и се съхраняват в безплатната платежна сметка за основни операции, не са включени пари, които получават групи уязвими граждани, като например финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и издръжка след развод и раздяла, алармира омбудсманът Диана Ковачева.

По този начин не е спазен един от основните принципи в Закона за платежните услуги и платежните системи: “Условията, приложими във връзка с откриването и воденето на платежна сметка за основни операции, не трябва да са дискриминационни”, което е залегнало и в Директивата на ЕС относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции, посочва омбудсманът.

Съгласно Директивата, за да се насърчат уязвимите потребители да участват в пазара на банкови услуги на дребно, трябва да им се предоставят по-благоприятни условия при ползване на платежни сметки за основни операции.

Месечната финансова подкрепа за хората с увреждания е различна като философия от общото социално подпомагане, тъй като не е зависима от доходите на хората – отпуска се винаги, независимо дали хората с увреждания работят по трудов договор, получават пенсия или са безработни, и е предназначена за компенсиране на разходите, свързани с преодоляване на затрудненията, предизвикани от вида и степента на увреждане.

За подкрепа на хората с увреждания са предвидени и целеви помощи, за които са въведени и допълнителни изисквания, определени от вида на увреждането, пише в становището на омбудсмана.

Правото на издръжка на ненавършили пълнолетие деца е безусловно. Пълнолетните, които продължават образованието си, продължават да имат право на издръжка при наличието на определени предпоставки. Включването на тези средства би гарантирало правото на хората да се възползват от така наречената “безплатна сметка”, посочва омбудсманът.

Don`t copy text!