юли 25, 2024

Левовете в евро? Какво да правим ден преди влизането ни в еврозоната

done

Левовете в евро? Какво да правим ден преди влизането ни в еврозоната

Българите преди деня на въвеждането на еврото да държат парите си в левове в банкови сметки и по сметки при платежни институции и дружества за електронни пари, а не в наличност, с оглед автоматичното им превалутиране в евро от датата на членство в еврозоната.

Това се препоръчва в актуализираната Комуникационна стратегия за информация и публичност на присъединяването на страната към еврозоната, приета от Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната.

 

Препоръка към обществеността е още да не обменят пари в брой преди официалното въвеждане на еврото, тъй като замяната може да включва разходи и такси.

Гражданите ще бъдат информирани, че през периода на двойно обращение в магазините ще може да се плаща и с двете валути, и че след този период левът престава да бъде законно платежно средство.

Освен това трябва да знаят, че обмяната на пари в брой ще е възможна без такса в банките и някои офиси на „Български пощи“ ЕАД в рамките на период от 6 месеца от датата на въвеждане на еврото, а след това е възможно да бъде въведена такса.

Поставена е и цел за предприемане на мерки за противодействие на всяка дезинформация, която заблуждава и насажда необосновани притеснения у гражданите от тази ключово важна стъпка за повишаване на стандарта на живот в България, съобщават от Министерство на финансите.

Актуализацията планира фазите на кампанията, като отчита променената перспектива за членството на България за 1 януари 2025 година, добавят се редица нови комуникационни дейности и се променят такива, предвидени в предходната стратегия.

През първата фаза на кампанията ще стартира интернет страницата за еврото, която ще е основен институционален канал за информиране на гражданите и бизнеса по отношение на всички аспекти, относно въвеждането на еврото в България.

Тя е разработена така, че да предоставя актуална информация по подходящ начин за различните цели на Комуникационната стратегия и на целевите групи.

Чрез този комуникационен канал основните послания могат да достигнат бързо и лесно до българските граждани, а чрез английската версия и до чуждестранни граждани.

На нея ще има бутон „Подай сигнал“, чрез който гражданите да могат да сигнализират компетентните институции в случаи на злоупотреби и нелоялни практики.

Поради високата обществена значимост на процесите по замяна на лева с евро, към сайта ще бъдат предвидени различни комуникационни канали за връзка с гражданите и обратна връзка за техните въпроси.

Предвижда се да например да има имейл, както и чатбот, чрез които гражданите да получават отговори на въпросите си.

Документът предвижда провеждането на мащабна комуникационна и информационна кампания, която ще запознае гражданите с ползите от въвеждането единната европейска валута като официално разплащателно средство у нас, със средносрочните и дългосрочните ефекти за страната и с всички практически аспекти, важни за протичане на процеса, чрез предоставянето на точна, достъпна и навременна информация.

Предвижда се кампанията да протече в три основни фази – подготвителна, същинска и фактическа, като втората фаза ще е най-интензивна.

Първата фаза ще е насочена към предоставяне на информация за ползите и възможностите за България от присъединяването към еврозоната и за готовността на страната да покрие Маастрихтските критерии. Още на този етап целта е да се отговори на важните за хората въпроси и да се пресекат възможности за разпространяване на спекулации и неверни твърдения по темата.

Втората фаза ще е насочена най-вече към практическата информация по приемането на единната европейска валута. Тя цели информиране на заинтересованите страни за цялостния процес и техните ангажименти, както и как ще се отрази приемането на еврото във всички аспекти на живота на хората.

Ще се разясни как ще се извършва превалутирането на кредити и депозити, административните стъпки, които трябва да предприемат на юридическите лица, промените в счетоводството, какви са защитните елементи на евро монетите и банкнотите, как ще се извършва двойното обозначение на цените в търговските обекти, къде и как да се подават сигнали при нередности.

Третата фаза ще е много важна за утвърждаването на новата валута след официалното й приемане, както и за повишаване на доверието на гражданите в институциите. Тя ще е насочена както към припомняне на ключова практическа информация, така и ще запознава гражданите с мерките, които държавата предприема за защита на правата на потребителите.

В комуникационната кампания е планирано да се включат множество български институции – освен водещите Министерския съвет, Министерството на финансите и Българската народна банка, в кампанията ще вземат активно участие още министерства, Комисията за защита на потребителите, общините, „Български пощи“ и др.

Don`t copy text!