юни 16, 2024

Много ВАЖНА промяна при личния лекар, за която всеки трябва да знае

done

Много ВАЖНА промяна при личния лекар, за която всеки трябва да знае

Профилактичният преглед на всички над 18-години ще включва анамнеза и подробен статус, изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен статус, изследване острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри), измерване на артериално налягане, електрокардиограма, изследване на урина с тест-ленти в кабинет за протеин, глюкоза, кетонни тела и уробилиноген/билирубин – pH.

Това е записано в обнародваната на 9 януари т.г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията, пише порталът „Здраве.нет“. В общия профилактичен преглед ежегодно се включва и определяне на кръвна захар на гладно в лаборатория при наличие на риск.

За мъже и жени от 20 до 65 години веднъж на пет години се прави ПКК, АСАТ, АЛАТ, креатинин, урина (химично изследване и седимент), пикочна киселина. На възраст 40, 45, 50, 55 и 60 години се прави определяне на повърхностен антиген на хепатит В (НВs Аg) с бърз тест и определяне на антитела срещу хепатит C (anti-HCV) с бърз тест.
З

а всички жени над 30 години ежегодно е предвидено мануално изследване на млечни жлези, а за тези от 30 до 50 години – ехографско изследване на млечни жлези веднъж на 2 години. За жените от 30 до 40 години ежегодно е предвиден преглед от акушер-гинеколог с гинекологичен статус с вземане и изпращане на материал за цитонамазка. След две негативни цитонамазки изследването ще се прави веднъж на 3 години.

На всеки пет години на мъжете на и над 40 години и жените на и над 50 години ще бъдат давани направления за изследване на триглицериди, общ холестерол и HDL – холестерол и оценка на СС риск по SCORE системата за хора без сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, ХБН, LDL-холестерол (за такива със сърдечносъдови заболявания, диабет, ХБН, при които не се извършва оценка на СС риск по SCORE системата и не са изследвани в рамките на диспансерното наблюдение).

На мъжете над 45 години всяка година ще бъде правено изследване за простатно-специфичният антиген (PSA) – общ и свободен, а на жените от 45 до 69 години включително – мамография на млечни жлези веднъж на 2 години. За жените на и над 70 години мамография ще се прави веднъж на 3 години.

За всички пациенти над 65 години профилактичният преглед ежегодно ще включва ПКК, а триглицериди, общ холестерол, HDL за хора без сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, ХБН, LDL-холестерол ще бъдат изследвани веднъж на 5 години.

По предложение на НЗОК в Наредба №8 е записано изменение в Приложение 1 към Наредба №9 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Здравната каса, касаещо „Здравно-информационни дейности“. С изменението пациентът получава правото да получи достъп до електронното си здравно досие в НЗИС и до своевременна информация за дейностите, които са му извършени и заплатени с публични средства. Личните лекари ще обясняват на пациентите си как да виждат здравното си досие и ще ги информират за дейностите, които са им извършени.

От Наредбата за изменение и допълнение е отпаднал текстът, с който се въвеждаше паралелна възможност за диспансеризация в ПИМП и СИМП, каквото бе и искането на общопрактикуващите лекари. Наредбата влезе в сила от 1 януари 2024 г.

Don`t copy text!