май 28, 2024

Ново 20! Отнемат българско гражданство, ако…

done

Ново 20! Отнемат българско гражданство, ако...

Държавата ще отнема българско гражданство при „умишлено уронване на престижа на България, на институциите и националните интереси“.

 

Това предвиждат част от промените Закона за българското гражданство. Владеенето на българския език става задължително за получаване на гражданство, е друго от предложенията, публикувани за обществено обсъждане, съобщи БНР.

Още от изискванията е задължения за спазване на българските закони, уважение към България и националните ѝ символи и институции, пише в мотивите. И затова, при уронване престижа на държавата процедурата по натурализация ще бъде прекратявана.

 

Сред причините за прекратяването ѝ ще са реч и действия на омраза, агресия към български граждани, български общности в чужбина.

В мотивите се припомня, че в България официалният език е българският, липсата на познание на езика би затруднило интеграцията им. Знанието на езика няма да е задължително при осиновяване от страна на български гражданин.

Друга от промените е свързана с наказателната отговорност. Лицата, срещу които има образувано наказателно производство, непогасени финансови задължения към българската държава или към българско физическо или юридическо лице, няма да могат да се отказват от придобитото гражданство. За да не бягат от наказателна отговорност.

Промените предвиждат удостоверенията за българско гражданство да се връчват на тържествена церемония.

Срокът за общественото обсъждане е до началото на декември.

Don`t copy text!