юли 19, 2024

Обрат! Променят пенсии и заплати, ето защо

done

Обрат! Променят пенсии и заплати, ето защо

Голяма промяна с документите за пенсии, помощи и обезщетения. Административната тежест пада и всички са доволни.

Още през втората половина на годината се очаква бизнесът и хората в България да усетят ефектите от намаляването на административната тежест – по-малко изискуеми документи и съкращаване на сроковете за изпълнение на определени услуги. Това каза в интервю за БТА заместник-министърът на икономиката и индустрията Ивайло Шотев.

Той бе потърсен за коментар във връзка с публикувания за обществено обсъждане Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за намаляване на административната тежест. Министерството на икономиката, заедно с редица други ведомства, е ангажирано с изпълнение на нормативни промени в повече от седем закона, с които се цели опростяването на общуването на бизнеса и гражданите с администрацията.

Философията на промените е насочена към отпадане на някои изискуеми документи, а когато са налични в администрацията, те да не се изискват допълнително от фирмите и хората, ползващи определен вид услуги, а да се набавят по служебен път, предвижда се и намаляване на определени административни срокове, каза заместник-министър Шотев. Сред документите, които ще се набавят по служебен или електронен път, са такива, доказващи юридическа правоспособност, трудово правоотношение, информация за наличие или липса на повдигнато обвинение, копия от скици, кадастрални данни.

Пенсии и парични обезщетения от починал ще могат да се взимат без удостоверение за наследници от април. Това облекчение ще е факт, защото от 31 март 2024 г. влиза в сила промяната в Закона за електронното управление. Според нея хората няма да носят вече удостоверителни документи, които са налични в регистри и могат да бъдат набавени по служебен път.

Заради това за обществено обсъждане са качени и промени в в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

Според оценката на въздействие към края на миналата година 1 397 862  са наследниците на починали с право на парично обезщетение или помощ. По този начин ще се намали административната тежест, както за тях, така и за Националния осигурителен институт (НОИ).

Друга козметична промяна ще се направи в Кодекса на труда и обезщетението за „малко дете“ вече ще се нарича „за дете до 2-годишна възраст“. Изрично в наредбата ще се разпише и право на бащата (осиновителя) на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

По-малко документи ще трябват и при отпускането и изплащането на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя. През миналата година право на това са имали 1005 души. Промяната е разписана в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя.

Премахва се изискването към констативния протокол за извършена проверка от контролните органи на НОИ да се прилага копие от съдебното решение за откриване на производството по несъстоятелност. Отпада и изискването към заявлението – декларация да се прилага справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя, както и подаваните възражения до работодателя за определените суми в справката. Ако служителят е починал, наследниците му няма нужда да представят удостоверение за наследници. Премахва се и изискването за представяне на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК за намалена работоспособност 50 и над 50%.

Don`t copy text!