юли 19, 2024

Обявиха новите вдовишки пенсии

done

Обявиха новите вдовишки пенсии

Народното събрание прие на второ четене бюджетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2024 г. Парламентът започна обсъждането на второ четене на държавния бюджет за следващата година.

Заложените приходи и трансфери в бюджета на НЗОК за 2024 г. са 8 168 353 100 лв.

От тях 7 958 809 600 лв. са здравноосигурителните приходи, а трансферите от Министерството на здравеопазването са 178 766 900 лв., за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по Закона за здравето – 26 772 300 лв., за дейности за здравнонеосигурени лица – 8 789 000 лв, предаде economy.bg.

 

Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2024 г. остава 8 на сто.

Бюджетът на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2024 г. предвижда от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2023 г., да се осъвременят с 11 на сто. От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, при пълен осигурителен стаж, ще се повиши от 523,04 лв. на 580,57 лева. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на 3400 лева. Социалната пенсия за старост ще се увеличи на 307,07 лева.

През 2024 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 21,6 млрд. лева. Предвидените разходи са с 2,440 млрд. лв., или с 12,7 на сто повече спрямо 2023 година.

От 1 януари 2024 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, земеделските стопани и тютюнопроизводителите се увеличава от 780 на 933 лева. Повишава се и максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от 3400 лв. на 3750 лева.

От 1 юли 2024 г. ще се увеличи от 26,5 на сто на 30 на сто от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг или съпруга т.нар. вдовишка добавка.

Увеличава се и максималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица от 85,71 лв. на 107,14 лева.

Предвидени са и промени, съгласно които първите два работни дни от временната неработоспособност ще бъдат заплащани от осигурителя, а от третия ден на настъпване на неработоспособността – от държавното обществено осигуряване.

Народното събрание прие на две четения в едно заседание промени в Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизаращи положението в Украйна. С измененията се регламентира забрана за износ на горива от руски петрол след 1 януари 2024 г. Вносът на руски петрол се прекратява окончателно от 1 март 2024 г., реши парламентът. С промените беше отменена таксата за пренос на руски газ през територията на България.

Да бъдат предприети действия за изграждането на 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ “Козлодуй“ с технология AP1000, реши парламентът. Народното събрание прие решение, с което възлага на министъра на енергетиката в качеството му на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Българския енергиен холдинг” ЕАД да предприеме действия за увеличение на капитала на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД с парична вноска в размер на до 1 500 000 000 лв., с цел увеличаване капитала на „АЕЦ Козлодуй — Нови мощности” ЕАД в същия размер. Парламентът възложи на енергийния министър да използва бъдещите приходи от продажбата на оборудване с дълъг цикъл на производство, собственост на НЕК— ЕАД, предназначено за Проекта АЕЦ „Белене”, единствено за изграждането на 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ „Козлодуй”.

Don`t copy text!