юли 19, 2024

Тлъста глоба за всеки собственик на апартамент, който не направи това

done

Тлъста глоба за всеки собственик на апартамент, който не направи това

Собствениците в жилищни сгради вече трябва да подават декларация по образец, за да бъдат вписани в книгата на етажната собственост, иначе рискуват глоба. Това решиха депутатите на второ четене, заедно с множество други промени в Закона за управление на етажната собственост.

Приемането на поправките е част от пакета закони, които парламентът трябва да одобри, за да получи страната евросредства по Националния план за възстановяване и устойчивост.

В декларацията трябва да са описани членовете на домакинствата, обитателите и домашните любимци. За това се полага 15-дневен срок, считано от придобиване правото на собственост или ползване, в противен случай се предвижда глоба от 50 до 250 лв.

Същото се отнася и до наемателите. Такова задължение съществува и сега, но в закона не се предвижда вписването да става със специална декларация. Образец на документа, както и на книгата на етажната собственост, ще бъде утвърден от регионалния министър.

Собствениците в вече ще са длъжни да участват във вземането на решения от общото събрание на етажната собственост – лично или чрез пълномощник.

Както БЛИЦ съобщи, съществена промяна беше намаляването на нужния кворум, за да се проведе събранието. Досега, за да бъде законно, трябваше да присъстват най-малко 67 на сто от собствениците – лично или чрез представител. Сега се намаляват на 51 на сто.

Когато събранието не може да се проведе в уречения час поради липса на кворум, то може да се отложи с един час, след което да се проведе законно с участието на 26 на сто от собствениците. Преди в същата хипотеза се изискваше да присъстват поне 33 на сто.

Предвиден е и случаят, при който един от собствениците – човек или фирма, притежава повече от 51 процента от сградата. Тогава, за да се проведе събранието, трябва да участват най-малко 75 на сто от собствениците.

Улеснява се взимането на решения от събранието за основно обновяване, основен ремонт или усвояване на средства от ЕС, държавния или общинския бюджет. Нужното мнозинство се намалява от 67 на сто на 51 на сто.

Депутатите дори добавиха към закона възможността събранието да одобри изграждането на зарядни точки за електрически превозни средства – с 50 на сто мнозинство. Също толкова ще бъде необходимо за избор на управител, включително и професионален управител – търговец, пише „Сега“.

Новост е възможността общото събрание да се провежда в смесен режим – някои да присъстват лично, а други онлайн чрез видео връзка. Урежда се и неприсъственото гласуване – чрез саморъчно подписана декларация, пусната до управителя в 7-дневен срок от провеждането на събранието.

Регионалното министерство ще трябва да поддържа регистър на професионалните управители – търговци. Законът подробно урежда изискванията, на които трябва да отговарят професионалистите, за да бъдат вписани в регистъра. Ако някой работи като такъв, без да е регистриран, се наказва със санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 2000 лв.

Същото наказание ще се отнася и за професионален управител, който по някаква причина е заличен от регистъра, но продължава да упражнява същата дейност. Глоба е предвидена и ако такъв управител не изпълнява задълженията си спрямо етажната собственост – от 1000 до 2000 лв.

Управителят трябва да представя ежемесечен отчет за приходите и разходите на етажната собственост. Той трябва да бъде окачен на видно и общодостъпно място на входа на сградата. Всеки собственик или наемател също ще може да си поиска такъв отчет – на хартия или на електронна поща. Той трябва да бъде по образец на регионалния министър.

Don`t copy text!