юли 25, 2024

Урок по български! Как се пише: нощта или ноща? Ето как е правилно

done

Урок по български! Как се пише: нощта или ноща? Ето как е правилно

Правилно е да се пише нощта (нощ + определ. член та).

В Нощта на музеите тази година участват 68 музея.

Особено красива е Кордоба през нощта – прохладна, с осветени дворове и фасади, музикална, жива.

Кога се употребява пълен член?

Пълен член (-ът или -ят) се употребява в следните случаи:

Членуваната дума изпълнява служба на подлог в изречението. За проверка се използва замяната с той. Ако това е възможно, значи думата е подлог и получава пълен член.

Явно конникът се бе спотаил и ги дебнеше.
(Явно той се бе спотаил и ги дебнеше.) 

Преди две години строежът бе завършен, но вече е започнал да се руши.
(Преди две години той бе завършен, но вече е започнал да се руши.)

Съдът разпореди синът да бъде заличен от списъка на свидетелите.
(Съдът разпореди той да бъде заличен от списъка на свидетелите.)

► В случай че към членуваната дума има несъгласувано определение, се заменя цялото словосъчетание.

Епицентърът на окачественото като „слабо“ земетресение е бил на около 30 км от Каламата.
(Той е бил на около 30 км от Каламата.)

 

Членуваната дума изпълнява служба на съгласувано определение или приложение на подлога. За проверка се използва замяната с той на цялото словосъчетание, в което е включена думата. Ако това е възможно, значи тя е съгласувано определение/приложение и получава пълен член.

В дългата си история прекрасният замък е бил крепост, кралска резиденция, държавен затвор и артилерийско училище.
(В дългата си история той е бил крепост, кралска резиденция, държавен затвор и артилерийско училище).

Управителят Петър Колев се надява в близките дни проблемът с електричеството в хотела да бъде решен.
(Той се надява в близките дни проблемът с електричеството да бъде решен.)

Еверест – най-високият връх в света, е част от Хималаите.
(Той е част от Хималаите.)

► Ако пред членуваната дума има предлог (на, с, в, за, от, пред и др.), тя не може да бъде подлог, нито съгласувано определение или приложение на подлога и се членува с кратък член (-а или -я).

Всеки месец превеждам пари на сина ми, който учи в Дания.
Тук ще намерите идеи и предложения за абитуриентския бал. 

 

Членуваната дума в изречението е след някой от следните глаголи: съм (бъда – бъд. време), оказвам се, изглеждам, казвам се, наричам се, стана/ставам (със значение ’съм’), остана/оставам (със значение ’съм’), представлявам (със значение ’съм’).

Андрис Берзинш е новият президент на Латвия.
Как преценяваш факта, че в един момент ти се оказа най-важният служител във фирмата?
Отборът на Парагвай просто изглеждаше най-силният в квалификациите.
Ford S-Max стана автомобилът на годината в Европа.
Подходът трябва да си остане същият.
Покритието представлява процентът от заявките за реклами, в резултат на които е получена поне една реклама. 

 

Членуваната форма е обръщение.

Хей, ти, новият, какво правиш там?
Свидетелят, елате по-близо! 

 

Членуваната форма е употребена самостоятелно в заглавие на книга, филм, пояснителен текст към снимка, диаграма, таблица и др.под. и не се намира след предлог:

„Прекрасният нов свят“
„Козият рог“
„Сексът и градът“
Моят син като ученик
Но: „По пътя“

► Ако заглавието включва прозвище или прякор, думата се членува с кратък член.

„Красавицата и Звяра“
„Вълка от Уолстрийт“

Правилата за употреба на пълния и краткия член са задължителни само за писмената реч.

Don`t copy text!