юли 19, 2024

Учете за учител: Ето колко вдигнаха заплатите

done

Учете за учител: Ето колко вдигнаха заплатите

Анекс към общинския Колективен трудов договор за системата на училищното и предучилищното образование беше подписан от кмета на София Васил Терзиев и социалните партньори в сферата на образованието.Една от ключовите договорености, които се постигат с Анекса, е увеличаване размера на индивидуалните основни работни заплати с 8,4 %, считано от 01.01.2024 г.

Подписи под документа сложиха кметът на Столичната община Васил Терзиев, д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители (СБУ) към КНСБ, Петя Йосифова – заместник-председател на Столичната организация на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), Иванка Харбалиева – председател на Общинска секция София-град на Сдружението на директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ), Милена Мавродиева, председател РСО София-град към КТ „Подкрепа” – Синдикат „Образование” към Конфедерацията на труда „Подкрепа” и Мая Желязкова,
председател на ОКС на НУС София-град – Независим учителски синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в България.

 

„Темите, свързани с образование, са водещи приоритет за мен и екипа ми.

Трябва да работим така, че да даваме най-доброто образование на децата в София и да надграждаме развитието на човешкия потенциал.
Инвестициите в образованието са много важни и общината ще бъде активна в това отношение и като роля в диалога с държавата“ – посочи също кметът.

Кметът Терзиев заяви, че като работодател знае, колко е важно да има добра система на работа и справедливи възнаграждения за труда на хората. Затова подписването на Анекса към КТД е важна стъпка в тази посока.

Синдикатите и работодателските организации изразиха готовността си да партнират конструктивно на Столична община в реализирането на общинските политики за образование, да посочват проблемите на терен и да съдействат за решаването им.

„Социалният диалог и доверието са изключително важни“ – подчерта Янка Такева. Тя заяви, че освен диалога със социалните партньори е нужно спокойствие в образователната система. Пред образованието има редица предизвикателства като трансформацията, свързана с дигитализация и изкуствен интелект, което изисква адекватна подготовка и постоянна квалификация на учителите, посочи също председателят на СБУ.

След увеличението стартовата минимална основна заплата на учителите става 1 853 лв. Същият е размерът и за всички останали педагогически специалисти – ресурсни учители, възпитатели, ръководители на направление „Информационни и комуникационни технологии“, логопеди, психолози, педагогически съветници, корепетитори, хореографи, рехабилитатори на слуха и говора и треньори по вид спорт в училищата и детските градини.

Минималната основна заплата за старши учителите и старши възпитателите става 1 911 лв., а за главните учители и главните възпитатели – 1 985 лв. Директорите ще получават най-малко 2 257 лв. основно възнаграждение, а заместник-директорите – 2 088 лв.

Отделя се специално внимание на длъжността „Помощник-възпитател“ със свидетелство за професионална квалификация – не по-малко от 132 процента от минималната работна заплата.

Заложено е и увеличение на допълнителните трудови възнаграждения на педагогическите специалисти: лекторските часове, за професионално-квалификационна научна степен, за водене на задължителна документация, за работа при специфични условия на труд, за провеждане на допълнителното обучение на деца и ученици, средствата за представително и работно облекло и др.

Don`t copy text!