юли 25, 2024

Финансов удар по пенсионерите: Новите пенсии може да се окажат

done

Финансов удар по пенсионерите: Новите пенсии може да се окажат

Доходността на фондовете изостава от ръста на заплатите и цените

Инфлацията изяде парите за пенсии в частните фондове. За период от две години повечето фондове са с отрицателна доходност, а за дълъг период от време нито един фонд не е успял да постигне доходност по-висока от инфлацията. Това означава, че отделените пари за пенсии преди 20 години реално не са се увеличили в резултат на инвестирането им, а дори напротив – покупателната им способност е намаляла.

Ситуацията изглежда още по-тревожна, ако сравним резултатите от дейността на частните пенсионни фондове с ръста на заплатите в страната. За период от около 19 години заплатите в страната са нараснали с 622%, или над седем пъти. Увеличението на заплатите е в пъти по-голямо от доходността от управление на натрупаните в частните фондове пари за изплащане на пенсии. Това означава, че вноските за пенсия, заделени преди 19 години, сега имат много по-малка стойност спрямо настоящите доходи на хората, пише “Труд news”.

 

 

Същевременно пенсионните фондове събират такси от парите на осигурените, което им дава възможност да плащат високи заплати на служителите си и въпреки това да отчитат огромни печалби. Данните за 2023 г. още не са излезли, но за 2022 г. печалбата на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване е 68,65 млн. лв.

Големият ръст на заплатите и цените в България се дължи на позицията на страната ни на догонваща по-добре развитите икономики в ЕС. Докато не достигнем поне средното ниво на доходите в страните-членки е нормално заплатите в България за растат по-бързо спрямо другите държави от общността. Същевременно доходността от управление на парите в частните фондове зависи от ситуацията на международните капиталови пазари. Самата позиция на страната ни като догонваща останалите членки на ЕС гарантира, че при добро развитие на икономиката доходността на пенсионните фондове ще изостава спрямо ръста на заплатите. Затова вноските за втора пенсия, които човек прави в момента, след например още 20 години, когато излезе в пенсия, ще заместят много малка част от последната му заплата. Този проблем на пенсионната система не съществува в държави, в които ръстът на заплатите за дълъг период от време не е голям. Но в България пенсионната система гарантира ниски пенсии на преобладаващата част от хората.

Инфлацията и ръстът на заплатите в България сериозно подкопават надеждите на хората, че ще получат високи пенсии от частните фондове. За да се повиши доходността на фондовете, е необходимо да се постигне синхронизация на темпа на растеж на заплатите и инфлацията с доходността на фондовете. Това може да стане чрез промени в пенсионната система, като например увеличение на размера на вноските за допълнително пенсионно осигуряване, намаляване на таксите на фондовете или инвестиции в по-рискови активи.

Don`t copy text!