май 28, 2024

Чудесни новини за много хора! Дават по 300 лева на хиляди българи

done

Чудесни новини за много хора! Дават по 300 лева на хиляди българи

Еднократната помощ от 300 лева се изплаща на семейства на деца, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас, кандидатствали за този вид подпомагане, независимо от техните доходи.

 

Половината от средствата се получават след отпускането на помощта, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище и не е допуснало 5 и повече неизвинени отсъствия.

 

Финансовата подкрепа помага на родителите да закупят част от основните пособия и дрехи, необходими за учениците.

Тя се получава при положение, че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството.

Предоставя се и за ученици, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства, както и на настойник/попечител.

 

През тази година, след като беше разширен обхватът на правоимащите семейства и отпадна изискването за предоставяне на удостоверение, че детето е записано във втори, трети или четвърти клас, еднократната помощ бе отпусната на 240 110 семейства за 258 518 ученици.

 

В сравнение с учебната 2022-2023 г. над 141 000 семейства и почти 159 000 ученици повече са подпомогнати с еднократната помощ, съобщават от Агенцията за социално подпомагане.

Don`t copy text!