юли 19, 2024

10 бона глоба за всеки с водомер, който направи това! Плащаме и задължителна цена

done

10 бона глоба за всеки с водомер, който направи това! Плащаме и задължителна цена

Незаконното включване към водопровода и кражбата на вода ще се наказва с от 2000 до 10 000 лева, а при повторно нарушение санкцията ще се удвоява. Това предвижда новият закон за ВиК услугите, който министърът на регионалното развитие Андрей Цеков е разпратил на останалите министри в правителството и областните управи.

С приемането на новия ВиК закон ще бъдат изпълнени изискванията на Националния план за възстановяване и управление да се отдели регулацията на ВиК сектора от КЕВР в нов самостоятелен воден регулатор.

Въвежда се нова структура на цените, базирана върху гарантиране на минимални разходи за ползване на ВиК системата.
Структура

Цената на ВиК услугите ще включва два компонента. Единият за достъп до услугите и вторият за използвани количества доставена, отведена и пречистена вода. Цената за достъп до ВиК услугите всъщност е за свързването на конкретния потребител към мрежата и възможността при отваряне на крана на чешмата по нея да потече вода. Тя ще се плаща дори потребителят да не е точил вода през месеца.

Новата регулаторна комисия ще регулира цените по един от три начина. Според „Норма на възвращаемост на капитала“, „Горна граница на цени“ или според „Горна граница на приходи“.

Регулаторът ще определя социална поносимост на цената на ВиК услугите за съответната административна област. Ще контролира утвърдената цена, показателите за качество и извършените разходи за постигане на заложените показатели
Наказания

Забранява се ползване на ВиК услуги без монтиран водомер. Нарушителите на правилата за експлоатация на водопроводната и канализационната система ще бъдат санкционирани с от 500 до 5000 лева. Ако строител повреди ВиК системата, пробие водопровод или канализация, ще бъде наказан със сума от 10 000 до 25 000 лева. Ако повтори, санкцията е двойна.

ВиК оператор, който предоставя услугите по цени по-високи от утвърдените от водната регулаторна комисия, ще бъде наказан с имуществена санкция от 50 000 до 200 000 лева, предвижда още проектът на ВиК закона.

Don`t copy text!