юни 12, 2024

Колко срички има думата ютия?

done

Колко срички има думата ютия?

Отговорът на въпроса колко срички има думата ютия може да се окаже значим за вас, ако трябва да пренасяте думата. Вероятно помните от часовете по български език в ранните етапи на училищното обучение, че думите се пренасят на нов ред на срички. Ако е нужно да пренесете думата ютия, то това да знаете броя на сричките и кои точно са те, ще бъде от съществено значение за правилното пренасяне, за да не допуснете груба правописна грешка.

Това е една от ситуациите, в които колко срички има думата ютия е не просто въпрос, който ви връща в училище или цели проверка, както и повишаване на езиковата ви култура, а е от значение за правилния правопис. И така помните ли колко срички има думата ютия?

Пренасяне на думата ютия – възможно ли е?

Оказва се, че думата ютия не може да бъде пренасяна и причината за това не е, че тя е само една сричка. Напротив. Думата ютия се разделя на срички, но не се пренася – ако се налага пренасяне, тъй като не се побира на реда, то трябва да я пренесете цялата дума на новия ред. За щастие в ерата на компютърните технологии това става лесно – само с един клик на мишката може да свалите дума на новия ред, докато в онези години, в които пишехме на хартия, беше твърде неприятно в края на реда да попадне дума, неподлежаща на пренасяне.

Защо обаче думата ютия не може да се пренася, щом се дели на срички? Отговорът на тази загадка откриваме в официалния правописен речник от 2012 година – по правило буквата за съгласна (т) между буквите за две гласни (ю и и) се пренася с втората гласна. Това ще рече, че буквата ю трябва да остане сама на стария ред и да пренесете –тия, а по правило това да остане само една буква на реда е недопустимо.

Колко срички има думата ютия?

Научаването или припомнянето на факта, че думата ютия не се пренася, въпреки че се дели на срички, и защо точно не се допуска пренасянето ѝ помага за правописа и развитието на езиковата ни култура, но не отговаря на въпроса колко срички има думата ютия.

Броят на сричките е три – ю-ти-я, защото в българския език само гласните са сричкотворни. Тоест броят на сричките в една дума отговаря на броя на гласните звуци в нея, а я и ю в началото на думата и след гласна означават два звука – „й“ и „у“ – за „ю“ и „й“ и „а“ – за „я“. Така получаваме йутийа, при което гласните стават 3, поради което и сричките също са три. Наличието на три срички по никакъв начин обаче не означава, че можем за пренасяме думата, както вече обяснихме. Ако е членувана думата ютия – ютията, то тогава вече е възможно да пренесем по следния начин – ютия остава на стария ред, а на новия ред можем по правило да пренесем „та“.

Don`t copy text!